Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van locatienu

1. Algemene informatie

1.1 Onze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en
overeenkomsten betreffende de verschillende systemen welke wij aanbieden.

2. Offertes en overeenkomst

2.1 Onze offertes zijn vrijblijvend en standaard één maand geldig.
2.2 Onze offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat wij een opdrachtbevestiging communiceren.

3. Duur van de overeenkomst

3.1 De duur van de overeenkomst is in principe onbepaald.
3.2 De overeenkomst kan worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
3.3 Als de overeenkomst wordt beëindigd dient de opdrachtgever de resterende verplichtingen van de contractperiode binnen één maand na het beëindigen van de overeenkomst te voldoen.

4. Onze verplichtingen

4.1 Bij het sluiten van een overeenkomst verplichten wij ons tot het volgende:
4.2 Wij leveren de in de overeenkomst beschreven hardware.
4.3 De opdrachtgever wordt een gebruiksrecht op de apparatuur verleend.
4.4 De werking van ons systeem wordt aan de opdrachtgever uitgelegd.

5. Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 Bij het sluiten van een overeenkomst verplicht de opdrachtgever zicht tot het volgende:
5.1.1 Het éénmalig voldoen van het overeengekomen bedrag voor de aanschaf en inbouw van de hardware.
5.1.2 Het maandelijks voldoen van het overeengekomen bedrag voor de abonnementskosten.
5.1.3 Alle gegevens en voorzieningen die nodig zijn voor de inbouw en werking van het systeem worden aan ons verstrekt.
5.1.4 Onze instructies ten aanzien van het gebruik van het systeem worden nauwgezet opgevolgd.egd.

6. Betaling

6.1 Onze facturen dienen binnen 30 dagen, te rekenen vanaf factuurdatum, te worden betaald. Verrekeningen met tegenvorderingen zijn niet toegestaan.
6.2 Wanneer de betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de extra administratieve en buitengerechtelijke incassokosten.

7. Het recht van gebruik van de apparatuur en andere technische middelen

7.1 Zowel de hard- als software blijft, ook na het verlopen van de duur van de overeenkomst, eigendom van locatienu, tenzij in de overeenkomst anders wordt vermeld.
7.2 De door onze apparatuur gegenereerde data blijf eigendom van de opdrachtgever.

8. Inbouw, externe omstandigheden en reparatie

8.1 Locatienu is niet aansprakelijk voor schade of storingen veroorzaakt door derden.
8.2 Locatienu is niet verantwoordelijk voor externe omstandigheden die de werking van het systeem belemmeren.
8.3 In het geval van schade naar aanleiding van de installatie van de GPS-unit of additionele hardware van locatienu dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na vaststelling hiervan melding bij ons te maken.
8.3.1 locatienu zal daarop de schade binnen 7 dagen beoordelen/
8.4 Als externe omstandigheden worden tenminste de volgende situaties bedoeld:
8.4.1 Sabotage van het systeem.
8.4.2 Storingen met betrekking tot telecommunicatienetwerken.
8.4.3 Lokale fysieke obstakels, atmosferische omstandigheden of gebreken aan andere netwerken waarmee ons systeem verbonden is.
8.4.4 Storingen in datacenters.
8.4.5 Internetstoringen.
8.4.6 Stroomstoringen.
8.4.7 Variabele snelheden van het dataverkeer.
8.4.8 Onzorgvuldig gebruik van ons systeem.

9. Telecom

9.1 Als de telecomleverancier tussentijds de voorwaarden van hun abonnement wijzigt zullen
wij de opdrachtgever op basis hiervan een nieuwe overeenkomst toezenden.
9.2 Als de opdrachtgever niet van dit nieuwe aanbod gebruik wenst te maken kan locatienu de overeenkomst eenzijdig ontbinden.
9.3 Locatienu is niet verantwoordelijk voor enventueel hieruit voortkomende schade.

10. Klachten

10.1 Mocht de werking van het systeem niet voldoen aan de daaraan volgens de overeenkomst gestelde eisen, dan dient de opdrachtgever dit binnen 7 dagen na vaststelling aan ons te melden.
10.2 De opdrachtgever dient gedetailleerd aan te geven wat er aan het systeem mankeert, zodat het voor ons mogelijk wordt snel en adequaat te handelen.

11. Aanpassing aan onze systemen

11.1 De systemen van locatienu worden altijd doorontwikkeld. We kunnen onze systemen gedurende de overeenkomst aanpassen.
11.2 Door deze aanpassingen kan het zijn dat onze systemen tijdens de updates gedurende korte tijd offline zijn.

12. Garantie

12.1 Op de hardware krijgt opdrachtgever garantie voor het leven. Wanneer zich een defect voordoet word de hardware meteen kosteloos vervangen.

13. Intellectueel eigendom

13.1 Het systeem is het intellectueel eigendom van locatienu. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om ons systeem, of delen ervan, te gebruiken op een andere wijze dan in de overeenkomst is beschreven.

14. Opschorten van verplichtingen

14.1 Komt de opdrachtgever zijn verplichtingen volgens de overeenkomstof deze algemene voorwaarden niet na, dan zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen op te schorten tot aan het moment dat alsnog aan alle verplichtingen is voldaan.

Vrijblijvende demo

Met het wagenparkbeheersysteem van locatienu kunt u letterlijk alle kanten op. Met onze eigen software en eigen programmeurs kunnen wij onze totaaloplossing precies passend voor uw bedrijf inrichten. Neem nú contact op voor een vrijblijvende demonstratie van alle mogelijkheden. We komen graag bij u langs!

1. Inbouwen

Nadat u besloten heeft het wagenparkbeheer systeem van locatienu te gebruiken komt één van onze monteurs bij u langs om de GPS-unit(s) in uw wagen(s) te monteren. Het inbouwen duurt gemiddeld zo'n 45 minuten per auto. De GPS-unit wordt netjes en onzichtbaar weggewerkt.

2. Inpluggen

Als u in plaats van het uitgebreide wagenparkbeheersysteem kiest voor de rittenregistratie van locatienu dan krijgt u per auto een GPS-plug toegezonden. Deze kunt u zelf eenvoudig in de OBD-poort van uw wagen(s) monteren. Na het plaatsen van de plug is het systeem 'live'.

3. Meten

Na het installeren van GPS-unit(s) of GPS-plug(gen) kunt u de gegevens die door uw wagen(s) worden verzonden direct realtime bekijken in het overzichtelijke dashboard. Deze is vanaf iedere locatie bereikbaar via de web-interface of via de gratis locatienu app op uw smartphone.

4. Weten

De rapportages in de systemen van locatienu zijn altijd up-to-date. Zodra u inlogt ziet u realtime de locatie van uw wagen(s). In de overzichtelijke rapportages, die met een paar muisklikken oproepbaar zijn, ziet u alle data met betrekking tot uw routes, locaties en pauzes.

Bereikbare service

U kunt ons 7 dagen per week van 08:00 tot 22;00 uur bereiken. We zijn er voor u!

Eigen programmeurs

Onze programmeurs kunnen uw wensen doorvoeren. Samen komen we verder!

Voor bedrijf en ZZP'er

Rittenregistratie voor ZZP'ers en wagenparkbeheer voor bedrijven. Wij doen het voor u!

Eigen software

De systeemsoftware is door ons zelf ontwikkeld. Door onze eigen programmeurs!

Moderne technologie

Vooroplopend met onze technologie zoeken we naar de modernste oplossingen.

100% fiscusproof

Onze rittenregistratie voldoet volledig aan alle wensen van de Belastingdienst.

1. Inbouwen

Nadat u besloten heeft het wagenparkbeheer systeem van locatienu te gebruiken komt één van onze monteurs bij u langs om de GPS-unit(s) in uw wagen(s) te monteren. Het inbouwen duurt gemiddeld zo'n 45 minuten per auto. De GPS-unit wordt netjes en onzichtbaar weggewerkt.